Smok Wawelski
przedstawienie w wykonaniu grupy 1 i 2