loading

 

Uwaga Rodzice!

Szanowni Rodzice,

(Dotyczy dzieci nowo przyjętych na rok 2024/2025)

W dniu 19-04-2024 godz. 09:00 ogłoszone zostały wyniki rekrutacji do przedszkoli .

Potwierdzenie woli przyjęcia należy potwierdzić bezpośrednio w przedszkolu w dniu
23.04.2024 od 15:00-17:00
lub
26.04.2024 od 7:30-10:00.

Zapraszamy !

Uwaga rodzice !

Termin składanie deklaracji dla dzieci, które kontynuować będą pobyt w Samorządowym Przedszkolu nr 99

os. Stalowe 10 w roku szkolnym 2024/2025.

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 99 os. Stalowe 10 w Krakowie informuje ,że termin składania Deklaracji Kontynuacji dotyczącej korzystania z usług przedszkola dla dzieci na rok szkolny 2024/2025 będzie
w dniach od 21.02- 29.02 u nauczycieli w grupach.
Równocześnie informuję, iż nie złożenie Deklaracji Kontynuacji przez rodziców dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

W dniu 12.03.2024 od godziny 15.00 oraz 15.03.2024 od godziny 7.00 dyrektor przedszkola będzie zapisywać dzieci chętne z korzystania z usług naszego przedszkola na dyżur wakacyjny ) Proszę pamiętać o jak najszybszym złożeniu deklaracji .
Zapisy na dyżur wakacyjny dotyczą tylko dzieci które już uczęszczają do naszego przedszkola.
Pozostałe terminy zapisów na dyżur wakacyjny dla dzieci z innych przedszkoli zostaną podane w innym terminie.

Procedury standardów małoletnich:

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

 


Zapraszamy!